Εγκατάσταση Silo

Ολοκλήρωση εγκατάστασης silo και συσκευαστικής μηχανής με δυνατότητα υποδοχής, αποθήκευσης χύδην φορτίου (bulk containers) και συσκευασίας του σε σάκους.

Leave A Comment